ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

Державна установа “Харківська обласна фітосанітарна лабораторія” підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління, спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент контролю в сферах насінництва та розсадництва, карантину та захисту рослин, за якістю зерна Держпродспоживслужби.
Лабораторію акредитовано відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT ISO/IEC 17025:2017.IDT) в сфері: фітосанітарна експертиза (ентомологічна, гербологічна, мікологічна, фітогельмінтологічна) продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, визначення посівних якостей насіння: аналізування чистоти і відходу насіння, домішки насіння інших рослин, схожості насіння, вологості насіння, маси 1000 насінин.

Атестат про акредитаціют від 31.12.2021 р. № 201180 дійсний до 13.05.2024 р.

Відділ біологічного методу захисту рослин за результатами аудиту, проведеного ДП “Харківстандартметрологія”, підтвердив відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 “Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання”, свідоцтво від 11.12.2019 р. № 01-0174/2019.

Основним завданням ДУ „Харківська фітолабораторія” є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів, що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив;
  • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання, ідентифікації шкідливих організмів;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;

  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;

  • виготовлення, зберігання та реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин;

  • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;

  • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

Структура Лабораторії складається з 6 відділів:

-Відділ фітосанітарного аналізу

-Відділ фітосанітарних процедур

-Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

-Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

-Відділ біологічного методу захисту рослин

-Загальний відділ

-Відділ бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Лабораторія створена на базі карантинної лабораторії — структурного підрозділу Державної інспекції з карантину рослин по Харківській області, з метою своєчасного визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання та застосування фітосанітарних заходів.

В середньому за рік Лабораторією здійснюється близько 40000 аналізів, 22000 зразків, виявляються та ідентифікуються регульовані та інші шкідливі організми. За результатами фітосанітарних експертиз надаються рекомендації по заходам боротьби з шкідливими організмами.
Спеціалісти лабораторії приймають участь в обстеженнях місць виробництва, переробки та зберігання об’єктів регулювання, в тому числі за допомогою харчових та феромонних пасток. Накопичується інформаційний та аналітичний матеріал (порівняльні колекції, фото, презентації, довідники, карти поширення регульованих шкідливих організмів тощо).

Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням та має кваліфікованих спеціалістів.
Фахівці лабораторії згідно поставлених завдань вивчають видовий склад, біологію розвитку шкідливих організмів, поширеність та ураженість хворобами. Надають рекомендації щодо боротьби з ними, проводяться спостереження за фенологією розвитку культур.

Впродовж останніх років впроваджено використання сучасних методів проведення фітосанітарної експертизи (ELISA, ПЛР, ІФ).

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу проводить випробування зразків насіння ярих та озимих, олійних, овочевих, технічних культур. Насіння перевіряється на такі показники як: визначення чистоти проби насіння, маси 1000 насінин, схожості та енергії проростання, вологості насіння, фітопатологічний та ентомологічний аналізи зерна (ураженість хворобами та заселеність шкідниками).

Відділ біологічного методу захисту рослин постійно виготовляє та реалізовує біопрепарати трихограми та бактоциду.

З метою впровадження системи якості та організації лабораторії у відповідності до європейських стандартів спеціалісти лабораторії працюють в експертних робочих групах. Проводиться ознайомлення з базами даних ЄОКЗР в тому числі стандартів щодо діагностичних процедур.

Фахівці лабораторії приймають участь у навчальних семінарах та курсах підвищення кваліфікації, стажуваннях для фахівців фітосанітарних лабораторій України. Готується та накопичується матеріал, інформація для проведення лекцій та консультацій, статей, брошур та плакатів з питань поширення та виявлення регульованих шкідливих організмів.