Про лабораторію

   Державна установа “Харківська обласна фітосанітарна лабораторія” підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління, спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держспоживслужби.

      Лабораторію акредитовано відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері: фітосанітарна експертиза продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, визначення посівних якостей насіння: аналізування чистоти і відходу насіння, домішки насіння інших рослин, схожості насіння, вологості насіння, маси 1000 насінин.   

Атестат про акредитацію № 201180 дійсний до 13.05.2024 р.

Також відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу атестовано відповідно до вимог ДСТУ ISO10012:2005 „Система керування вимірювань. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання”

   Основним завданням ДУ „Харківська обласна фітосанітарна лабораторія” є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів, що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив;
  • проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
  • оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів

 

Структура Лабораторії складається з 6 відділів:

-Відділ фітосанітарного аналізу

-Відділ фітосанітарних процедур

-Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

-Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

-Загальний відділ

-Відділ бухгалтерського обліку і фінансової звітності

  
Лабораторія створена на базі карантинної лабораторії — структурного підрозділу Державної інспекції з карантину рослин по Харківській області, з метою своєчасного визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання та застосування фітосанітарних заходів.

Всередньому за всі роки роботи Лабораторією здійснювалося близько 140000 аналізів, 59000 зразків, виявлялись та ідентифікувались – 11 видів регульованих та 159 інших шкідливих організмів. За результатами фітосанітарних експертиз надавались рекомендації по заходам боротьби з шкідливими організмами.
Спеціалісти лабораторії приймали участь в обстеженнях, в тому числі за допомогою харчових та феромонних пасток, господарств та підприємств, плодорозсадників та ін. Формувалася картотека виявлених регульованих шкідливих організмів, накопичувався інформаційний та аналітичний матеріал (порівняльні колекції, фото, презентації, довідники, карти поширення регульованих шкідливих організмів).
Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням та оргтехнікою, спеціалістами.
Фахівці лабораторії згідно поставлених завдань вивчають видовий склад, біологію розвитку шкідливих організмів поширеність та ураженість хворобами. Надають рекомендації щодо боротьби з ними, проводяться спостереження за фенологією розвитку культур.

Всього відділом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу в 2020 році було перевірено 13,954 тис. тонн насіння, в т.ч. 7,774 тис. тонн ярих культур та 8,180 тис. тонн озимих культур. Всього у відділ надійшло 2149 зразків (проб). Насіння перевірялось на такі показники як: визначення чистоти проби насіння, маси 1000 насінин, схожості та енергії проростання, вологості насіння, фітопатологічний та ентомологічний аналізи зерна (ураженість хворобами та заселеність шкідниками). Загальна кількість аналізувань становить 4868.
Розробляються документи, щодо настанови системи управління з комплектом процедур відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2017. З метою впровадження системи якості та організації лабораторії у відповідності до європейських стандартів спеціалісти лабораторії працюють в експертних робочих групах. Проводиться ознайомлення з базами даних ЄОКЗР в тому числі стандартів щодо діагностичних процедур.
Фахівці лабораторії приймають участь у навчальних семінарах та курсах підвищення кваліфікації, стажуваннях для фахівців фітосанітарних лабораторій України. Готується та накопичується матеріал, інформація для проведення лекцій та консультацій, статей, брошур та плакатів з питань поширення та виявлення регульованих шкідливих організмів.