Про лабораторію

Відповідно до покладених на неї завдань:

У 2010 році в Україні почалося системне реформування, в рамках якого  Указом Президента України від 09.12.2010 року №1085/2010 створена Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Пізніше, також Указом Президента України від 13.04.2011 року №464/2011 затверджено Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, до якої перейшли повноваження щодо реалізації державної політики у сферах карантину та захисту рослин.

23 листопада 2012 року відповідно до наказу № 411 Державної ветеринарної та фітосанітарної  служби України було створено державну установу «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія»

Державна Установа «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі — Лабораторія) утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби  і повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України чи органом акредитації іноземної держави, або атестована в державній метрологічній системі.

Лабораторія є неприбутковою установою, створена для проведення випробувань з метою перевірки та аналізу об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих та інших шкідливих організмів.

Основними завданнями Лабораторії є:

виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів; визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання; вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення; участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію; виготовлення,зберігання та реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин та визначення ефективності мікробіологічних препаратів, у тому числі інокулянтів та ентомофагів; організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин; надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Лабораторії є:

проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів; проведення науково-дослідних робіт з карантину та захисту рослин, впровадження їх результатів в практику, в тому числі на земельних угіддях, що знаходяться у користуванні Лабораторії; виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин, які відповідають діючим стандартам, виробництво сировини для їх виготовлення. Загальна чисельність працівників становить 64 особи.

До складу Лабораторії входять такі структурні підрозділи:

відділ фітосанітарного аналізу; відділ фітосанітарних процедур; відділ бологічного захисту; відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів; відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності; відділ кадрової роботи; загальний відділ.

Відділ фітосанітарного аналізу

проводить фітопатологічну, ентомологічну, гербологічну, вірусологічну, бактеріологічну, фітогельмінтологічну експертизи, що підтверджено свідоцтвом про відповідність системи вимірюванб вимогам ДСТУ ISO10012:2005 № 01-0090/2016 від 30.09.2016 року, виданим Державним підприємством “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП “Харківстандартметрологія”)  (дійсне до 29 серпня 2019 року). За результатами експертизи видається висновок фітосанітарної експертизи, в якому вказуються заходи та рекомендації щодо подальшого використання об’єктів регулювання.

Відділ фітосанітарних процедур

Основними завданнями відділу є:

— виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Харківської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
— визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України;
— участь у проведенні огляду, відборі зразків, обстеженні об’єктів регулювання, разом з державними фітосанітарними інспекторами;
— участь у проведенні аналізу ризику шкідливості та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
— надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин;
— участь у розробці методики проведення огляду, обстеження об’єктів регулювання;
— здійснення обстежень разом з державними фітосанітарними інспекторами місць збереження та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактики та винищувальних заходів у сільгосппідприємствах, фермерський та інших господарствах незалежно від форм власності;
— проведення польових обстежень разом з державними фітосанітарними інспекторами у населених пунктах, сільськогосподарських угіддях, багаторічних насадженнях, землях відчуження, пасовищах тощо на виявлення шкідливих організмів з відбором зразків;
— проведення огляду, відбору зразків разом з державними фітосанітарними інспекторами, від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання, для проведення фітосанітарної експертизи;
— пропаганда знань у сфері карантину та захисту рослин серед суб’єктів господарювання та населення;
— документальне оформлення супровідних документів на зразки в програмі 1С.

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Основними завданнями відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу є:

— визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу згідно сфери процесу вимірювань відповідно діючих нормативно-правових актів, державних стандартів України та матеріального забезпечення;

— оформлення результатів випробувань для видачі відповідних документів про якість насіння та садивного матеріалу.

Відділ біологічного захисту

впроваджує для сільгосптоваровиробників різних форм власності та господарювання, біологічні та інші нехімічні методи боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур”янами, що підтверджено свідоцтвом про атестацію № А13-437 від 11.12.2013 р., виданим Українським державним центром стандартизації та сертифікації “Украгростандартсертифікація” (дійсне до 05 грудня 2016 року).

Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

Відповідно до покладених завдань відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів  проводить:

— прийом зразків рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів) з дотриманням встановленого порядку і термінів проведення;

— реєстрацію зразків об’єктів регулювання та оформлення документів;

— формування та видачу висновків фітосанітарної експертизи встановленого зразка;

— надання фахових консультацій з питань карантину рослин.