Паслін колючий

ККБ — SOLRS

Синоніми: S. cornutum, S. hexamdrum Hort., S. heterandum Pushe.

Систематичне положення: Solanaceae.

Культури чи угіддя, які засмічує
Паслін колючий засмічує просапні та ярі зернові культури, у посівах озимих зустрічається рідко. Особливо часто зустрічається на родючих землях присадибних ділянок і садів; зустрічається на луках і пасовищах. Росте бур’ян і на необроблюваних землях: пустищах, узбіччях доріг, де нерідко утворює густі зарості і витісняє всі інші види трав’янистих рослин.

Шкодочинність
Шкодочинність S. rostratum для сільськогосподарського виробництва складається зі зниження врожайності сільськогосподарських культур, засмічення врожаю, погіршення якості кормів і зниження продуктивності пасовищ, резервації шкідників і хвороб пасльонових культур.
У посівах просапних культур паслін колючий досить шкідливий. Навіть за незначного засмічення посівів кукурудзи врожайність зерна знижується. Глибока (до 3 м) і розгалужена коренева система дозволяє бур’яну успішно конкурувати за елементи живлення та вологу з культурними рослинами. Рослини пасльону колючого не поїдаються тваринами, через що продуктивність пасовищ знижується. Солома ярих культур, зібрана із засмічених бур’яном полів, стає непридатною ні для згодовування тваринам, ні для підстилки. Колючки бур’яну чіпляються до шкіри й вовни свійських тварин, ранять слизову оболонку роту. Листки пасльону містять речовини отруйні для тварин. Паслін небезпечний і тим, що є рослиною-живителем для шкідників і хвороб пасльонових культур (колорадського жука, картопляної молі, вірусів томатів та ін.).

Способи поширення
Паслін колючий розповсюджується насінням. Після опадання на ґрунт, від материнської рослини насіння може розноситися вітром, а також на колесах машин разом із брудом. Крім того, рослини пасльону колючого, після дозрівання легко відламуються від кореня й перекочуються вітром на значні відстані. Насіння бур’яну може бути занесене в країни та регіони, вільні від нього, з насінням овочевих і квіткових культур, із сіном, соломою й іншими матеріалами.

Фітосанітарні заходи
Для попередження завезення S. rostratum необхідно проводити ретельне інспектування об’єктів регулювання (вантажів, матеріалів, транспортних засобів). Забороняється завезення в Україну насіння сільськогосподарських культур, яке засмічене насінням бур’яну. Умови використання засміченої продовольчої, фуражної й технічної продукції, а також вовни визначаються в кожному випадку окремо. Для своєчасного виявлення вогнищ бур’яну необхідне систематичне проведення обстежень земельних угідь:
— узбіч та схилів основних автомобільних і залізничних магістралей; територій станцій по яких перевозиться сільськогосподарська продукція;
— пунктів ввезення, приймання, зберігання та використання засміченого насіннєвого матеріалу, а також прилеглих до них територій (в радіусі 3 км).
При проведенні обстежень паслін колючий, зазвичай, виявляється легко. Від інших видів пасльонів, він відрізняється наявністю жовтуватих колючок на черешках листків і на стеблах, а також опушенням зірчастими волосками на нижній стороні листів. У зоні натуралізації пасльону колючого (широкого розповсюдження) необхідно організувати роботу по боротьбі з бур’яном, щоб засміченість земель була знижена до мінімального рівня.
Щоб запобігти додатковому занесенню насіння пасльону колючого в ґрунт із насінням сільськогосподарських культур (особливо овочевих і квіткових), а також із гноєм, необхідно: ретельно очищати насіннєвий матеріал, подрібнювати (до 1 мм по одному з лінійних вимірів), гранулювати або запарювати фуражне зерно, вносити на поля добре перепрілий гній. Ґрунти, дуже засмічені пасльоном колючим, необхідно відводити під чисті або зайняті пари з наступним дворічним посівом озимих зернових. У жодному разі не можна розміщувати просапні культури по просапним, тому що в посівах цих культур створюються найбільш сприятливі умови для розвитку бур’яну. Просапні необхідно обробляти після озимих, які значною мірою очищають ґрунт від насіння бур’яну. Застосовуються також гербіциди, які ефективні проти пасльону колючого.