Визначення посівних якостей насіння.

Посівні якості насіння, згідно прийнятої термінології, це сукупність біологічних та господарських ознак і властивостей, що характеризують придатність певної культури до сівби. Ознаки і властивості встановлюються за методологією, яка включає найбільш важливі показники та методи їх визначення залежно від особливостей культури. Як правило, показники та методи мають чинний характер і встановлюються спеціальними нормативно-технічними документами (стандартами).

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Державної установи «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія» атестований відповідно до вимог ДСТУ ISO10012:2005 «Система керування вимірювань. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», що засвідчує Cвідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO10012:2005 від 17 грудня 2018 року № 01-0158/2018.

Посівні якості насіння визначають шляхом проведення аналізу середніх зразків. До показників, що регламентуються державними стандартами належать: чистота насіння, його вологість, маса 1000 штук, енергія проростання, схожість.

Чистота насіння – це кількість насіння основної культури в наважці, визначена у відсотках (ДСТУ 4138-2002). Чистоту насіння визначають за допомогою двох наважок встановленого розміру.

Вологість насіння – це визначення вмісту вільної вологи в насінні. Вологість насіння визначається у відсотках. Цей показник є винятково важливим для визначення якості насіння, тому що він відіграє істотну роль у процесі його зберігання. Відомо, що тривале зберігання насіння без зниження його посівних і товарних якостей можливе лише за умови низького вмісту вільної вологи в ньому, для зернових культур, наприклад, 15% і нижче. Вологе насіння швидко псується, втрачає схожість і товарні якості.

Маса 1000 штук насіння – одна з важливих ознак, що характеризує крупність, виповненість, запас поживних речовин у насінні, цінність насіннєвої партії в цілому.

Енергія проростання – це дружність проростання насіння після 3-4 днів пророщування і теж виражена у відсотках. Кількість днів для визначення схожості й енергії проростання встановлюється для кожної культури окремо.

Схожість насіння – це кількість нормально пророслого насіння в зразку, що аналізується, у відсотках. Схожість насіння вважається одним з найважливіших показників посівних якостей і характеризує його біологічну і господарську цінність.

Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень визначена Наказом Міністерства аграрної політики України № 96 «Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» від 13.02.2013р. (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.01.2016 № 18).

Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати заявку встановленого зразка; зразок (пробу) насіння; документ, що підтверджує оплату наданих послуг. За результатами лабораторних досліджень, замовнику видається протокол випробувань.

За більш детальною інформацією звертатися до Державної установи «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія»

Завідувач відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу ДУ «Харківська фітолабораторія» Авраменко В.О.